Ga mee naar het Hanzecongres met businessprogramma

Van donderdag 15 t/m zondag 18 juni vinden de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen. De Bedrijvenkring Zutphen is hierop gewezen door Matthijs Spits Beleidsmedewerker EZ & Toerisme.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het Hanzecongres op vrijdag 16 juni. Het Hanzecongres is dé plek om internationale ondernemers te ontmoeten, bestuurders te leren kennen en partnerschappen aan te gaan. De thema’s die centraal staan zijn economie, waterveiligheid en klimaat .

Tijdens het programma is er uiteraard volop gelegenheid om te netwerken. Zie https://www.waterconnects.nl/

Het bezoek aan het Hanzecongres kan worden uitgebreid met een ‘businessprogramma’ waarbij er kennis kan worden gemaakt met bedrijven uit de topsectoren.  Zie https://www.waterconnects.nl/ nl/programma/business- programma.html en daarbij zijn 2 instapmomenten mogelijk.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is vooral het 2e instapmoment interessant. Die start vanaf donderdagmiddag (kosten € 950,-) waarbij u aan het eind van de middag aan boord stapt voor een exclusieve vaartocht en diner met “captains of industry, government & education”. Daarbij woont u de officiële opening van de Internationale Hanzedagen bij. U kunt tot laat op de avond nader kennis maken met uw nieuwe contacten. Onderdeel van het programma is het afleggen van een werkbezoek aan Scania, Wehkamp en Zuidberg.

Er is eventueel maatwerk mogelijk hebben we begrepen, echter dat hangt af van uw interesse.

Vanuit de Deventer bedrijvenkring nemen er 30 ondernemers deel en vanuit Doesburg 6 ondernemers.

Mocht u interesse hebben, laat het weten aan het secretariaat, dan zullen wij dat doorzetten naar de organisatie.

Zie ook de uitnodiging: 

Uitnodiging voor Hanzecongres op 16 juni

De provincie Overijssel organiseert op vrijdag 16 juni het Hanzecongres. Dit congres vormt het economische onderdeel van de Internationale Hanzedagen in Kampen. Naar verwachting komen er honderden bestuurders, ambtenaren en ondernemers uit heel Europa op af. De leden van Bedrijvenkring Zutphen zijn ook uitgenodigd. Download hier de uitnodiging:

Zutphen investeert € 392.500 extra in cleantech

Gemeente Zutphen investeert € 392.500 extra in het speerpunt cleantech (minder afval, minder vervuilende restproducten en meer banen).  Het geld komt uit het budget voor het Focustraject en is bedoeld om  het jaarplan voor cleantech in Zutphen te realiseren.

In het persbericht van de gemeente staat dat daarmee wordt ingezet op het mogelijk blijven maken van zoveel mogelijk concrete cleantech projecten en initiatieven.  De gemeente wil hotspots (plek waar innovatieve ontwikkelingen rond een thema bij elkaar komen) stimuleren en streeft naar energieneutraliteit. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor energiebesparing en energie-opwekking (zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken) op De Mars en De Revelhorst, het uitwisselen van warmte en koude tussen bedrijven, en voor de gemeente om meer duurzaam in te kopen.

De Mars

De gemeente wil de ambitie op het gebied van cleantech onder andere ook waarmaken door intensiever samen te werken met ondernemers. Dat gebeurt in Zutphen zelf en in de Cleantech Regio. Daarnaast maken gemeente en ondernemers samen een businessplan voor De Mars. Zij kijken daarbij met name naar kansen voor cleantech en ook naar een moderne (ondergrondse) infrastructuur voor het bedrijventerrein, zoals het elektranet, glasvezel. Ook extra investeren in een goede samenwerking tussen de ondernemers onderling (parkmanagement) is van belang voor de toekomst van De Mars. Voor de profilering van de economische kracht van Zutphen zijn al eerder middelen beschikbaar gesteld.

Focustraject

Het verder aanjagen van de economie en werkgelegenheid is prioriteit nummer 1 van het college. Inzetten op cleantech past daarbij.  Denk bijvoorbeeld aan voormalige afvalverwerkers die zich hebben ontwikkeld tot moderne bedrijven die de afvalstroom verwerken tot nieuwe grondstoffen. Dit zogenaamde circulaire cluster is toonaangevend in Nederland en daarbuiten en kan nog verder groeien.

Acties voor toekomstplan De Mars tekenen zich af

(Onderstaand bericht komt van de gemeente Zutphen)

Om bedrijventerrein De Mars klaar te stomen voor de toekomst lijken acties nodig te zijn op 4 sporen. Deze sporen zijn investeren in de publieke en private ruimte, verduurzamen, een ondernemersgerichte overheid, en marketing. Dit is de uitkomst van een bijeenkomst met ondernemers op de Dag van de Arbeid en een consultatieronde door adviesbureau Stec Groep onder ondernemers. De bereidheid onder ondernemers om aan deze acties te werken is groot. De uitkomsten worden opgenomen in een
businessplan. Dit plan moet het Zutphense bedrijventerrein helpen om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn en blijven. Lees verder Acties voor toekomstplan De Mars tekenen zich af

2017-05, 19 mei: Regiotour over circulaire businessmodellen

 

OOST NL gaat circulair op 19 mei 2017. Zo wil Auping laten zien hoe in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten duurzaam en volgens de cradle-to-cradle filosofie zijn ingericht. Gaan we u meer vertellen over aanbesteden met het touwtje uit de brievenbus. In Twente valt te zien hoe de textielindustrie weer in nieuwe vorm herleeft: textiel 2.0. In de Achterhoek kunt u een kijkje nemen in de wereld van de circulaire melkveehouderij bij melkveeproefbedrijf De Marke. Of kom naar Interface en breng daarna zelf de circulaire economie in praktijk.

Meer informatie en aanmelden:  https://www.circulairebusinessmodellen.nl/activiteit/regiotour/